تئاتر

  تئا‌تر دانش آموزی به عنوان یک ابزار برای تعلیم و تربیت و بروز خلاقیت به کار گرفته مي شود و اگر دانش آموزان با تئاتر آشنا شوند، می‌توانند شناخت بیشتری روی خود، بدن، بیان و حس داشته باشند و با کار‌های گروهی آشنا خواهند شد. هدف از تئاتر دانش آموزی بیشتر از تولید یک نمایش، تاثیر بر عوامل اجرایی و دانش آموزان است. یک نقش آموزشی دیگر تئاتر این است که بچه‌ها در کارگاه‌ها از لحاظ روحی و روانی تخلیه می‌شوند و در واقع تمام روحیه‌های خود را می‌توانند در کلاس‌های تئاتر تخلیه کنند و این باعث می‌شود در کلاس‌های درسی تمام تمرکزشان روی درس باشد. از سوي ديگر، آماده سازی یک نمایش منجر به افزایش اعتماد به نفس و احساس مقبول بودن می‌شود. هر فرد به مکانی احتیاج داردکه به آن تعلق خاطر داشته و احساس کند که در آنجا کاملا می‌تواند خودش باشد. برای دانش آموزان درونگراتر که در فعالیت‌های گروهی مانند برنامه‌های سازمان یافته ورزشی قاطعیت لازم یا توان جسمانی کافی را ندارند، تئاتر می‌تواند گزینه مناسبی برای کسب اعتماد به نفس باشد. ایستادن در صحنه و خواندن متني مشخص برای تمرین توانایی‌های سخنوری درجمع سودمند است. فواید توانایی صحبت کردن با بزرگسالان به نحوه شایسته در جمع و در کلاس نيز قابل توجه است. بدين ترتيب، مدرسه صالح تصميم گرفت تا رشته تئاتر را به همت مدرس محترم آقاي اقدم نژاد براي دانش آموزان علاقه مند در متوسطه اول برگزار کند که نتيجه اين تلاشها و تمرينها در قاب يک نمايش در يکي از مراسم عمومي مدرسه برنامه ريزي شده است.