سوالات متداول

فرآیند ثبت نام

آن دسته از دانش آموزان پايه ششم يا نهم که متقاضي ثبت نام در پايه هفتم يا دهم در دبيرستان صالح هستند بايد مراحل ثبت نام را آنچنان که در ادامه بدان پرداخته مي شود، طي کنند تا بتوانند در ابتداي سال تحصيلي جديد به خانواده بزرگ صالح بپيوندند.

 

مرحله اول:

شرط لازم و نه کافي براي تشکيل پرونده ثبت نام براي دانش آموزان پايه نهم، معدل بالاي 19 و نمره انضباط 20 در پايه نهم است. ارائه اصل کارنامه، يک قطعه عکس و رونوشت شناسنامه در اين مرحله الزامي است. پس از تائيد اوليه شرايط، فرم تقاضاي پيش ثبت نام تحويل اولياي دانش آموز مي شود.

مرحله دوم:

هماهنگي برگزاري آزمون ورودي براي کليه دانش آموزان جديد الورود اعم از پايه هفتم، دهم و مقاطع بالاتر ضروري است. در متوسطه دوم، بسته به رشته تحصيلي که متقاضي علاقه مند به ادامه تحصيل در آن است، آزمون مرتبط بر مبناي محتوي درسي سال گذشته آن برگزار مي شود. براي مثال، متقاضي رشته رياضي و تجربي بايد سوالات رياضي و علوم پايه نهم را پاسخ دهد و متقاضي رشته انساني در آزمون دروس عربي و ادبيات فارسي شرکت کند. برگه هاي آزمون در ستاد ثبت نام تصحيح شده و نتايج به معاونت دبيرستان اعلام مي گردد.

مرحله سوم:

در صورت کسب حد نصاب علمي در آزمون توسط دانش آموز، جلسه مصاحبه با مديريت محترم مجتمع با حضور پدر، مادر و خود دانش آموز برگزار مي شود.

مرحله چهارم:

نهايتا در ستاد ثبت نام نتايج مصاحبه، ارزيابي اخلاقي و انضباطي و نمرات آزمون ورودي مورد جمع بندي قرار گرفته و با پيگيري متقاضيان ثبت نام اعلام مي شود.

مرحله پنجم:

پرونده متقاضيان پذيرش شده به واحد امور مالي ارسال مي شود و بعد از تکميل مراحل مالي و اداري، ثبت نام دانش آموز قطعي مي گردد.