دپارتمان پردیس فارسی

Image

     مهمترين رسالت و وظيفه يک معلم، علاقه مند کردن دانش آموز به درس است. بايد اعتراف کرد که آقاي دکتر وحيد سعدي با ظرافت و حوصله اي مثال زدني شعله اشتياق را در جان دانش آموزان چنان روشن کردند که رقابتي تنگاتنگ و نفس گير در ميان دانش آموزان براي ورود به کلاس پرديس وجود داشت که نشان مي داد کيفيت و اهميت کلاس پرديس به درستي توسط دانش آموزان درک شده است. براي اطمينان از حفظ و تقويت کيفيت کلاس، به دانش آموزان هر پايه کتاب تناسب مفهومي و قرابت معنايي تاليف دکتر هامون سبطي آموزش داده مي شود تا بصورت هدفمند دانش و فهم ادبي آنان ارتقا يابد.

    کلاس بصورت کارگاهي برگزار مي شود و با هدف ترغيب دانش آموزان به رجوع به کتب شعر و ادبيات فارسي و تقويت روحيه پژوهش در   آنان، هر هفته تکاليفي داده مي شود که نوع و کيفيت آن کاملا متفاوت است. دانش آموزان شعر يا مطلبي را در کتابها يا اينترنت جستجو کرده، به طرز صحيحي بخوانند و فايل صوتي آن را براي استاد ارسال کنند و نمره بگيرند. اين روش يعني لذت يادگيري، بهره گيري از تکنولوژي و فرصت بيشتر براي تعليم و تعلم.